وضعیت رایان گاسلینگ نامزد اسکار سینماگران

وضعیت: رایان گاسلینگ نامزد اسکار سینماگران ولنتاین رانندگی بازیگری غم انگیز بازیگران نامزدی سینمای رایانه

گت بلاگز اخبار اجتماعی آیا زلزله کرمانشاه گسل‌های پایتخت کشور عزیزمان ایران را جنبش کرده است؟

دبیر کارگروه ملی زلزله با هشدار از وقوع بعد لرزه ها و حوادث ناشی از آن عنوان کرد: بعد لرزه ها را حداقل تا دو ماه آینده آینده نگری می کنیم و امکاندارد که بعضی از

آیا زلزله کرمانشاه گسل‌های پایتخت کشور عزیزمان ایران را جنبش کرده است؟

آیا زلزله کرمانشاه گسل های پایتخت کشور عزیزمان ایران را جنبش کرده است؟

عبارات مهم : ایران

دبیر کارگروه ملی زلزله با هشدار از وقوع بعد لرزه ها و حوادث ناشی از آن عنوان کرد: بعد لرزه ها را حداقل تا دو ماه آینده آینده نگری می کنیم و امکاندارد که بعضی از این بعد لرزه ها از خود زلزله مهم خسارت بارتر شود.

به گزارش ایسنا، دکتر علی بیت الهی در یک برنامه رادیویی با اشاره به اینکه منطقه زاگرس و منطقه ای که این زلزله رخ داده، منطقه لرزه خیزی هست، در عین حال گفت: خصوصیات این منطقه غالبا رخداد زلزله های کوچک و میانگین است و رخداد چنین زلزله ای سترگ و مهیبی در منطقه بسیار نادر است و بررسی های زلزله های تاریخی هم نشان می دهد که در چندین دهه گذشته منطقه تجربه چنین زلزله ای را نداشته است.

آیا زلزله کرمانشاه گسل‌های پایتخت کشور عزیزمان ایران را جنبش کرده است؟

وی در رابطه با ثبت ارتعاشات امواج این زلزله در اغلب استان های کشور بیان کرد: زلزله با بزرگی ۷,۳ ریشتر صورت گرفته و این اتفاق بسیار بزرگی در منطقه است و از نظر اینکه زلزله در عمق کم و در منطقه ای کوهستانی با سنگ های بسیار مستحکم بوده، گیرایی و میرایی امواج زلزله در این مناطق کم بوده و بنابراین تقریبا نیمی از کشور را تحت تاثیر امواج و ارتعاشات ناشی از این زلزله قرار داده است.

دبیر کارگروه ملی زلزله با هشدار از وقوع بعد لرزه ها و حوادث ناشی از آن عنوان کرد: بعد لرزه ها را حداقل تا دو ماه آینده آینده نگری می کنیم و امکاندارد که بعضی از

دبیر کارگروه ملی زلزله در خصوص زلزله هایی با این شدت در منطقه زاگرس اطمینان داد: این زلزله جهت این منطقه و آزاد کردن تنش نهفته ای که می توانسته داشته باشد و آزاد شود، به نظر بنده تنش مهم و نهانی آزاده شده است و احتمال رخداد های مشابه به شدت پایین است.

وی در عین حال با هشدار از وقوع بعد لرزه ها و حوادث ناشی از آن عنوان کرد: بعد لرزه ها را حداقل تا دو ماه آینده آینده نگری می کنیم و این بعد لرزه ها امکان دارد از خود زلزله مهم هم خسارت بارتر شود به این علت که ارتعاشات مداوم ساختمان ها در اثر بعد لرزه ها موجب می شود تا ساختمان ها نرم و مقاومت خودشان را به تدریج از دست بدهند و از تجربه زلزله های گذشته هم شاهد بودیم که با یک بعد لرزه میانگین یا کوچکی ساختمان بزرگی فرو می ریزد به این خاطر از همه مردم در منطقه غرب کشور و مسئولین در این رابطه درخواست می کنیم که به شدت مراقب رخداد بعد لرزه ها باشند تا حد امکان علی رغم اینکه منطقه سردسیر است از ورود به ساختمان ها به خاص ساختمان هایی که از نظر سازه ای ضعیف هستند، خودداری کنند.

بیت الهی در باره تاثیر زلزله غرب کشور بر گسل های پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: اینکه این زلزله گسل های اطراف پایتخت کشور عزیزمان ایران را جنبش کند، این هم امر غیر محتمل و امکان ناپذیری است ولی همه باید در ذهنمان باشد که ما در کشور با سطح خطر زلزله بالاقرار داریم و این رخدادها معمولا هر از دهه ای رخ می دهد ولی ارتباط زلزله با زلزله در هر جای دیگر غیر ممکن است.

آیا زلزله کرمانشاه گسل‌های پایتخت کشور عزیزمان ایران را جنبش کرده است؟

واژه های کلیدی: ایران | زلزله | ساختمان | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz