وضعیت رایان گاسلینگ نامزد اسکار سینماگران

وضعیت: رایان گاسلینگ نامزد اسکار سینماگران ولنتاین رانندگی بازیگری غم انگیز بازیگران نامزدی سینمای رایانه

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی تورم خانوارهای روستایی ۷.۹ درصد ، تورم خانوارهای شهری ۸.۱ درصد شد

درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوار) در دوازده ماه منتهی به اردیبهشت ماه سال ١٣٩٧نسبت به دوره مشابه سال قبل، جهت خانوارهای شهری و روستایی

تورم خانوارهای روستایی ۷.۹ درصد ، تورم خانوارهای شهری ۸.۱ درصد شد

تورم خانوارهای شهری ۸.۱ درصد شد /تورم خانوارهای روستایی ۷.۹ درصد

عبارات مهم : استانی

درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوار) در دوازده ماه منتهی به اردیبهشت ماه سال ١٣٩٧نسبت به دوره مشابه سال قبل، جهت خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ۸.۱ و ۷.۹ درصد است.

به گزارش ایلنا؛ مرکز آمار ایران، گزارش شاخص قیمت کل کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کل کشور، شهری و روستایی و درصد تغییرات شاخص به تفکیک استان در اردیبهشت ماه سال ١٣٩٧ را منتشر کرد.

کل خانوارها:

تورم خانوارهای روستایی ۷.۹ درصد ، تورم خانوارهای شهری ۸.۱ درصد شد

شاخص کل (بر مبنای١٠٠=١٣٩٥) در اردیبهشت ماه سال ١٣٩٧ جهت کل کشور عدد ١١٤.١ را نشان می دهد. بیشترین عدد شاخص در این ماه مربوط به استان کرمانشاه (١٢٠.١) و کمترین عدد شاخص مربوط به استان بوشهر (١١٠.٤) است.

درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوار) در دوازده ماه منتهی به اردیبهشت ماه سال ١٣٩٧ نسبت به دوره مشابه سال قبل جهت خانوارهای کل کشور ٨.٠ درصد است.

درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوار) در دوازده ماه منتهی به اردیبهشت ماه سال ١٣٩٧نسبت به دوره مشابه سال قبل، جهت خانوارهای شهری و روستایی

همچنین نتیجه های قیمت تورم استانی نشان می دهد بیشترین قیمت تورم دوازده ماهه در این ماه ١٠.٩ درصد و مربوط به استان کرمانشاه و کمترین قیمت تورم دوازده ماهه ٥.٩ درصد و مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد است.

خانوارهای شهری:

شاخص کل (بر مبنای١٠٠=١٣٩٥) در اردیبهشت ماه سال ١٣٩٧ جهت خانوارهای شهری عدد ١١٤.١ را نشان می دهد. بیشترین عدد شاخص در این ماه مربوط به استان ایلام (١٢٠.٥) و کمترین عدد شاخص مربوط به استان بوشهر (١١٠.٨) است.

تورم خانوارهای روستایی ۷.۹ درصد ، تورم خانوارهای شهری ۸.۱ درصد شد

درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوار) در دوازده ماه منتهی به اردیبهشت ماه سال ١٣٩٧ نسبت به دوره مشابه سال قبل جهت خانوارهای شهری ٨.١ درصد است.

همچنین نتیجه های قیمت تورم استانی نشان می دهد بیشترین قیمت تورم دوازده ماهه در این ماه ١١.١ درصد و مربوط به استان لرستان و کمترین قیمت تورم دوازده ماهه ٦.١ درصد و مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد است.

درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوار) در دوازده ماه منتهی به اردیبهشت ماه سال ١٣٩٧نسبت به دوره مشابه سال قبل، جهت خانوارهای شهری و روستایی

خانوارهای روستایی:

شاخص کل (بر مبنای١٠٠=١٣٩٥) در اردیبهشت ماه سال ١٣٩٧ جهت خانوارهای روستایی عدد ١١٤.٠ را نشان می دهد. بیشترین عدد شاخص در این ماه مربوط به استان کرمانشاه (١٢١.٤) و کمترین عدد شاخص مربوط به استان بوشهر (١٠٨.٧) است.

درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوار) در دوازده ماه منتهی به اردیبهشت ماه سال ١٣٩٧ نسبت به دوره مشابه سال قبل جهت خانوارهای روستایی ٧.٩ درصد است.

تورم خانوارهای روستایی ۷.۹ درصد ، تورم خانوارهای شهری ۸.۱ درصد شد

همچنین نتیجه های قیمت تورم استانی نشان می دهد بیشترین قیمت تورم دوازده ماهه در این ماه ١١.٢ درصد که مربوط به استان کرمانشاه و کمترین قیمت تورم دوازده ماهه ٤.٦ درصد و مربوط به استان سیستان و بلوچستان است.

واژه های کلیدی: استانی | اردیبهشت | استان بوشهر | استان کرمان | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz