وضعیت رایان گاسلینگ نامزد اسکار سینماگران

وضعیت: رایان گاسلینگ نامزد اسکار سینماگران ولنتاین رانندگی بازیگری غم انگیز بازیگران نامزدی سینمای رایانه

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی کشف دروغ های تازه دولت احمدی نژاد در بزرگنمایی آمارهای مسکن مهر

قرار بود مسکن مهر به اتمام برسد؛ ولی گره های آن پرشمار هست. در آخرین اظهارنظرهایی که راجع به مسکن مهر صورت گرفته، مشخص شده است باقی مانده اغلب پروژه های مسکن م

کشف دروغ های تازه دولت احمدی نژاد در بزرگنمایی آمارهای مسکن مهر

کشف دروغ های تازه دولت احمدی نژاد در بزرگنمایی آمارهای مسکن مهر

عبارات مهم : پروژه

قرار بود مسکن مهر به اتمام برسد؛ ولی گره های آن پرشمار هست. در آخرین اظهارنظرهایی که راجع به مسکن مهر صورت گرفته، مشخص شده است باقی مانده اغلب پروژه های مسکن مهر، دچار سوءمدیریت و تخلف از قانون از ناحیه تعاونی های مسکن هستند.

کشف دروغ های تازه دولت احمدی نژاد در بزرگنمایی آمارهای مسکن مهر

تعاونی هایی که به گفته یکی از کارشناسان در دوره دوم دولت احمدی نژاد به آمار مسکن مهر افزوده شد تا تعداد پروژه های مسکن مهر حدود یک میلیون واحد زیاد نشان داده شود! حالا معاون بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خبر داده که پرونده تعاونی های مسکن هنوز باز هست.

وزارت کار پیرو وظیفه قانونی خود باید به این پرونده های تخلف ورود کرده و مسئله را حل کند. این را جواد حق شناس، معاون امور مسکن شهری بنیاد مسکن، به ایلنا گفته. دراين باره امید محمدی، مدیرکل مسکن مهر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، به «شرق» گفته آن قدر اوضاع درهم شده است و بی قانونی و تخلف در این حوزه اوج گرفته که در مکاتبات با قائم مقام وزیر راه وشهرسازی در امور مسکن مهر، پیشنهاد داده ایم پروژه های تعاونی مسکنی که دیگر هیچ ابزار قانونی جهت حل مسئله و اتمام پروژه های آنها نداریم، رسما تحویل وزارت کار جهت تعیین وظیفه شوند؛ لیکن مدیریت آنها دیگر از طریق بنیاد مسکن شدنی نیست؛ لیکن بنیاد هیچ گونه ابزار قانونی جهت دریافت اطلاعات مالی آنها و حل مسئله ندارد و علت را نیز باید در نبود همکاری های این تعاونی ها جست وجو کرد. او می گوید دیگر مدیریت حدود ١٢ هزار و ٩٠٠ واحد باقی مانده در شهرهای زیر ٢٥ هزار نفر که متولی آنها بنیاد مسکن هست؛ ولی بهره برداران آنها تعاونی های مسکن هستند، دیگر از طریق بنیاد مسکن شدنی نیست.

قرار بود مسکن مهر به اتمام برسد؛ ولی گره های آن پرشمار هست. در آخرین اظهارنظرهایی که راجع به مسکن مهر صورت گرفته، مشخص شده است باقی مانده اغلب پروژه های مسکن م

وزارت کار به وظیفه قانونی خود عمل کند

معاون بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با بیان اینکه ٩٠ درصد ساخت مسکن مهر شهرهای زیر ٢٥ هزار نفر به آخر رسیده هست، گفت: بعضی از پروژه های مسکن مهر درگیر سوء مدیریت های تعاونی ها هستند که وزارت کار باید به این پروندها ورود کند.

جواد حق شناس، معاون امور مسکن شهری بنیاد مسکن، در گفت وگو با ایلنا، با بیان اینکه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مسئولیت ساخت ٣٤٨ هزار واحد مسکن مهر در شهرهای زیر ٢٥ هزار نفر را برعهده دارد، گفت: کار ساخت این میزان واحد مسکن مهر در ٨٥٠ شهر زیر ٢٥ هزار نفر شروع شد و تا به امروز ساخت بالغ بر ٣١٥ هزار واحد به اتمام رسیده هست.

او ادامه داد: ٩ هزار واحد مسکن مهر هم تحت حوزه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در حال تکمیل هست. باید توجه داشته باشیم که بعضی از این واحدهای مسکن مهر دیرتر از سایر پروژه ها کلنگ زنی شدند؛ ولی درحال حاضر رشد پیشرفت فیزیکی این واحدها مقبول هست.

کشف دروغ های تازه دولت احمدی نژاد در بزرگنمایی آمارهای مسکن مهر

معاون بنیاد مسکن با اشاره به دلایل تأخیر در تحویل بعضی از پروژه های مسکن مهر در شهرهای زیر ٢٥ هزار نفر گفت: بعضی از این پروژه ها پرسشها حقوقی دارند و پرونده آنها در مراجع قضائی در جریان هست. بعضی دیگر به علت پرسشها تعاونی ها دچار تأخیر در تحویل شده است اند و تعدادی هم به علت کمبود خدمات زیربنایی مورد توجه متقاضیان قرار نگرفته اند و متقاضیان تمایلی جهت سکونت در این واحدها ندارند. حق شناس راجع به واحدهایی که به علت سوءمدیریت و پرسشها تعاونی ها دچار تأخیر در تحویل شده است اند، اظهار کرد: هرچند که بعضی هیئت مدیره تعاونی ها عملکرد خوبی در تحویل واحدهای مسکن مهر دارند؛ ولی به علت اینکه متقاضیان آورده خود را در موعد مقرر پرداخت نمی کنند و به اصطلاح متقاضی غیر مؤثر محسوب می شوند، این پروژه ها با مشکلاتی مواجه شده است هست. طبیعی است هنگامی که بعضی از متقاضیان سهم آورده خود را نمی پردازند، ساخت سایر واحدها هم به تأخیر برمی خورد.

حق شناس همچنین با اشاره به مشکلاتی که تعاونی ها در پروژه مسکن مهر ایجاد کرده اند، گفت: بعضی از هیئت مدیره این تعاونی ها با سوءاستفاده ها پروژه ها را درگیر مشکلاتی کرده اند که تمام این پرونده ها در مراجع قضائی در حال جریان هست. تعدادی از تعاونی ها هم درگیر مسئله متقاضیان غیرمؤثر و بدحساب ها هستند. او تأکید کرد: راجع به پرسشها مربوط به تعاونی ها بنیاد مسکن و وزارت راه وشهرسازی از لحاظ قانونی و حقوقی امکان ورود به این پرونده ها و تصمیم گیری در آنها را ندارد؛ چراکه این تعاونی ها تشکل های حقوقی مستقلی هستند و وزارت کار باید به این پرونده ها ورود کند.

قرار بود مسکن مهر به اتمام برسد؛ ولی گره های آن پرشمار هست. در آخرین اظهارنظرهایی که راجع به مسکن مهر صورت گرفته، مشخص شده است باقی مانده اغلب پروژه های مسکن م

تعاونی ها از همکاری سر باز می زنند

امید محمدی، مدیرکل مسکن مهر بنیاد مسکن در گفت وگو با «شرق» شرح بیشتری از این پرونده های تخلف در اختیار ما می گذارد: بعد از پروژه هایی که فاقد متقاضی هستند و پروژه هایی که پیشرفت فیزیکی ارزش زیر ٣٠ درصد است و بنا بر پیشنهاد و تصویب شورای مسکن از برنامه کنار گذاشته ایم، مانده پروژ ه ها حدود ١٢هزارو ٩٠٠ واحد است که بخش عمده ای از این پروژه های باقی مانده مربوط به پروژه هایی است که متولی آنها تعاونی های مسکن هستند.

کشف دروغ های تازه دولت احمدی نژاد در بزرگنمایی آمارهای مسکن مهر

او با بیان اینکه بنیاد مسکن به تعهدات قانونی خود راجع به تعاونی های مسکن عمل کرده هست، می گوید: از نظر قانونی و تکالیفی که در شیوه نامه مسکن مهر تعیین شده، بنیاد مسکن باید زمین مناسب در اختیار این تعاونی ها قرار می داد و امکان دریافت تسهیلات بانکی را جهت آنها فراهم می کرد و پشتیبانی مورد نیاز جهت دریافت خدمات زیربنایی و روبنایی هم انجام می داد که جهت همه تعاونی ها این کارها انجام شده است هست، با وجود اين بعضی از تعاونی های مسکن نتوانسته اند به تعهدات قانونی خود عمل کنند.

محمدی با بیان اینکه تخلف صورت گرفته یک عمل مجرمانه نیست و تخلف از مقررات و بخشنامه ها و ضوابط مسکن مهر محسوب می شود، ادامه می دهد: عمده این تخلفات به سوءمدیریت تعاونی های مسکن برمی گردد. در این تعاونی ها اعضای هیئت مدیره تخصص مورد نیاز را نداشته اند و نتوانستند با پیمانکاران حرفه ای تعامل کنند و به این ترتیب هزینه های اجرائی آنها اوج رفته هست. از طرفی هم اعضا هنگامی که این قیمت های تمام شده است و آورده خود را با سایر پروژه های انبو ه سازی مقایسه کردند، متوجه شدند پول بیشتری می دهند و همکاری نکرده و آورده خود را تکمیل نمی کنند یا موافقت نمی کنند تا وام های متمم از طرف هیئت مدیره دریافت شود، در نتیجه گارانتی اجرائی این پروژه ها در بسیاری از موارد، دچار مسئله شده است و حتي به توقف بعضی از این پروژ ها منجر شده است هست.

به گفته او، زیاد این تخلفات مربوط به استان های تهران، کرمان، هرمزگان، خراسان شمالی و آذربایجان شرقی هست.

مدیرکل مسکن مهر بنیاد مسکن در پاسخ به اینکه جهت این پروژه های ناتمام چه چاره اي اندیشیده شده است هست، می گوید: از نظر قانونی تعاونی ها یک شرکت از نوع تعاونی هستند و بنیاد مسکن اجازه ورود به مناسبات آنها را ندارد. به همین علت هنگامی که قصد ورود داریم و پرسشها را جهت یافتن راه حل می خواهیم آنالیز کنیم، به موانع برمی خوریم، لیکن هیئت مدیره این تعاونی ها هیچ الزامی ندارند اطلاعات مالی خود را در اختیار بنیاد مسکن قرار دهند و همکاری نمی کنند. محمدی با اشاره به بروز پرسشها داخلی جهت تعاونی های مسکن و نبود صورت های مالی در آنها، می گوید: هنگامی که از اداره تعاون پیگیر می شویم، عنوان می کنند اعزام حسابرس یا بازرس قانونی به مجامع این شرکت ها نیاز به بودجه دارد که یا آینده نگری نشده یا کفاف تعداد بالای تعاونی های کشور را نمی دهد. در نتیجه این تعاونی ها در اولویت های چندم این وزارتخانه قرار گرفته اند.

این مقام مسئول ادامه می دهد: با وزارت تعاون دراین باره صدها مکاتبه داشته، ولی اراده جدی جهت حل این پرسشها از سوی وزارت کار دیده نمی شود، در نتیجه پیشنهادی به مهرآبادی، قائم مقام وزیر راه وشهرسازی در امور مسکن مهر ارائه دادیم که پروژه های تعاونی مسکنی که دیگر هیچ ابزار قانونی جهت حل مسئله و اتمام پروژه های آنها نداریم، در اختیار وزارت کار قرار گیرد تا این تعاونی ها رسما تحویل وزارت شود و تعیین وظیفه شوند، لیکن مدیریت آنها دیگر از طریق بنیاد مسکن شدنی نیست.

دست احمدی نژاد در آمارسازی جهت مسکن مهر

بیت الله ستاریان، کارشناس مسکن، نیز در گفت وگو با «شرق» ریشه ورود تعاونی های مسکن به پروژه های مسکن مهر را این گونه شرح می دهد: در دوره دوم دولت احمدی نژاد، جهت اینکه تعداد پروژه های مسکن مهر را زیاد نشان دهند، به یک سری از تعاونی های مسکن تسهیلات دادند تا پروژه های نیمه تمام آنها را در آمار مسکن مهر وارد کنند. او ادامه می دهد: به همین علت به پروژ ه هایی که حتی ١٠ سال قبل از مسکن مهر جواز داشته و خوابیده بودند، تسهیلات دادند و نزدیک یک میلیون واحد مسکن مهر را از این طریق به آمار مسکن مهر اضافه کردند.

اخبار اقتصادی – شرق

واژه های کلیدی: پروژه | پرونده | قانونی | وزارت کار | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz